Училище без стени и кабинети

270
Училище без стени и кабинети

Технологиите са за това

Съществува ли училище, в което децата да ходят с удоволствие? Да. Архитекторите от Rosan Bosch проектираха 30 училища, принадлежащи на безплатната училищна организация Vittra. Тук няма стени, няма и класове. Децата са разделени на групи, базирани на различните типове обучение. „Витрина”, пещера” и „лаборатория” – това е част от класификацията, отнасяща се до индивидуалния подход към всяко дете и преподаването по определена схема.Едно от новите училища Vittra Telefonplan се намира в Стокхол, Швеция. Разположено е на площ от 1 900 кв. м. Интериорът на сградата представлява просторни помещения с уникален дизайн.Системата за обучение Vittra се основава на съвременните технологии – ноутбуците там са основно средство в учебния процес. Тук няма да видите класическите бюта и столове, но всяко дете разполага с компютъра.Добави коментар