Учениците от ромски произход

155
Учениците от ромски произход

Прилагали двоен стандарт за тях

"Двоен" стандарт, несъществуващ в Закона и Правилника за народната просвета, се прилага към учениците от ромски произход, сочи национално изследване на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".

При тези ученици съотношението присъствия – отсъствия понякога достига над 70% в полза на отсъствията при разрешени от Правилниците до 5%. Според синдиката учителите и училищните ръководства не получават необходимото съдействие от общинските и държавни власти при обхващане и задържане на ромите в училище, а също така никога общинарите не налагат санкции при неосигуряване на присъствието на децата – роми в училище.

Родителите на учениците от ромски произход трудно партнират на учителите и често създават затруднения на училищните ръководства, при прилагане на образователните закони и правилници.

Интерес будят и резултатите от националните външни оценявания, където учениците от ромски етнос "постигат" много висок нереален среден резултат 4.05, при среден резултат 2.76 от текущи и срочни оценки.

Нееднаквото прилагане на училищните закони към ромите ги превръща в граждани, които не зачитат българските и европейски закони, се казва в декларацията на синдиката.Добави коментар