Стряскаща неграмотност

174
Стряскаща неграмотност

Проблеми в образователната система

Стряскащи данни за грамотността на шестокласниците показа проучване, проведено от Държавния център за контрол и оценка на качеството на образованието и Фондация "Заедно в час".

Около една четвърт от учениците в страната са показали много ниско равнище на функционалната грамотност. Първото по рода си изследване за уменията на 12-годишните се е провело под формата на два теста - по четене и по математика.

Светла Петрова от центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование поясни, че самото изследване не е показателно за цялата страна, защото тестът се е провел само в шест региона около София и в югозападна България. Целта на теста не е била да се провери дали децата могат да четат и пишат, а каква е тяхната функционална грамотност, т.е. какъв процент от децата, след като прочетат нещо, могат да синтезират и извлекат полезната информация от текста.

Данните са притеснителни, защото само 15% от учениците от 6-ти клас са успели да се справят със задачата. Според Мариана Банчева от Националната мрежа за деца, най-тревожното в изследването е увеличаващата се разлика между ученици, чиито родители могат да инвестират допълнителни средства за образование, и тези, които не могат, т.е. българското образование дава възможност дистанцията между децата да се увеличава, а не да намалява.

Целта на изследването е да се извадят правилните изводи за проблемите с образованието, за да може то да се подобри, поясни д-р Светла Петрова.Добави коментар