Срещу агресията с награди

92
Срещу агресията с награди

Материална награда, ако си примерен в училище

Методи за справяне с дисциплината, агресията и неизвинените отсъствия измислиха в Езиковата гимназия в Търговище. Там въведоха необичайно съревнование за спазване на шест критерия за поведение в училище.

В края на всеки месец най-примерният клас получава специален диплом, а в края на годината за победителят е предвидена голяма предметна награда.

Първите отличени са деветокласници. Те нямат нито едно неизвинено отсъствие, забележки в дневника, имат добри оценки. Дори в голямото междучасие не са по коридорите или в пушалнята.

Стимул за доброто поведение е наградата, която ще се определи заедно от учители и ученици. Училищната надпревара е в рамките на двугодишен международен проект за превенция срещу агресията и насилието, припомня БНТ.Коментари

Коментар: 5
Коментар: 4
1zqjho'"(){}:/1zqjho;9

Коментар: 3

1zqjho'"(){}:/1zqjho;9

Коментар: 2
Коментар: 1
награди

бая големи ще трябва да са тия награди, че да мотивират цял клас


  • 1

Добави коментар