Софийският най-престижен

39
Софийският най-престижен

Според рейтинговата система на българските университети

Информатиката и компютърните науки, както и военното дело, са специалностите, които предлагат най-добра реализация на младите висшисти у нас. Това показват новите данни на рейтинговата система на българските висши училища.

Най-старото от тях - Софийският университет - заема повечето първи места в различните професионални направления. При научните изследвания най-добри са медицинските и техническите университети.

52 специалности в 51 висши училища са включени в класациите на новата рейтингова система на висшето образование. Основните критерии за университетите са реализация на студентите, качество на учебния процес, развитие на научни изследвания, престиж, учебна среда и социално-битови условия.

Като най-успешни са определени информатиката и компютърните науки, както и военното дело, посочва bTV. Компютърните специалисти получават от 900 до 1 700 лева среден месечен доход, а военните около 1500 лева.Специалността "Медицина" е сред най-престижните. За нея успяват да се преборят само отличници. 90% от завършилите работят по специалността си и получават сравнително висок доход. Но има и друга тенденция. На практика всеки втори студент не се реализира на българския пазар на труда.

Въз основна на класациите, през юни висшите училища ще получат допълнително над 10 милиона лева.

„Всички, които са на първо място по дадено професионално направление и на второ, задължително ще получат,” увери образователният министър Сергей Игнатов, като уточни, че това не се отнася за частните ВУЗ-ове. Игнатов добави, че не се притеснява, че университетите могат да поискат и по-голям план-прием.

„Мен не ме притеснява голямата бройка, тя ще е над броя на завършилите, защото крайно време е висшето образование да е за всички възрастови групи", каза министърът и добави, че след края на мандата самият той възнамерява да продължи да учи.

Всеки кандидат-студент може да види рейтинговата система в интернет и да избере специалност по свои критерии.Добави коментар