Скромността пречи на децата да се учат

40829
Скромността пречи на децата да се учат

Ще се компенсира ли с възрастта?

В неотдавнашно изследване, обхващащо 4 000 деца на възраст от 4 до 14 години, беше установено, че има зависимост между скромността на децата в предучилищна възраст и способностите им да се учат. В сравнение с уверените, веселите и шумни деца, тихите и скромните изостават в уроците.

Според учените, съществува връзка между психологическото състояние на детето и неговите резултати в училище. Тази зависимост обхваща няколко години от развитието на детето.

По думите на Елизабет Бел, доктор по психология и един от авторите на изследването, скромното дете рядко участва в обществения живот на класа и общува минимално със съучениците си в междучасията.Ако имате у дома скромно дете, което не играе активно с връстниците си и показва слаби резултати в ученето, трябва да подходите тактично. Специалисти съветват родителите на такива деца да обърнат внимание на постиженията им в училище. Необходима е правилна подготовка на детето и съобразяване с психологическия дискомфорт на ученика.

 Добави коментар