Щастливи по рождение?

84
Щастливи по рождение?

Раждат ли се щастливи децата или ние ги правим такива?

Възможно ли е щастието (и съответно липсата му) да са генетично предопределени? Според някои родители - да. За целта е достатъчно да имате две деца, гледани в абсолютно еднакви условия, обгръщани с еднакво количество любов и все пак напълно различни: едното е винаги усмихнато и доволно, а другото по-често мрънка и капризничи, дори и при очевиден повод за радост.

Раждат ли се щастливи децата е въпрос, който занимава не само родителите. Направени са редица проучвания по въпроса и все пак категоричен отговор липсва. Някои учени смятат, че нагласата към живота е въпрос на наследство, въпреки че все още не е открит конкретен „ген на щастието”. Други твърдят, че щастието (и липсата му) зависят изцяло от средата и обстоятелствата, в които расте детето.

Независимо от това обаче, всички са единодушни, че за да се „борите” за щастието на детето си първо трябва да се запознаете с вродения му характер и уникалната за всяко дете идентичност. Едва тогава ще може да прецените силните и слабите страни на темперамента му, да предположите коя черта от него евентуално би попречила на щастието му и да работите над подобряването й.

Защото, ако приемем, че щастието е по-скоро настроение и усещане, то някои черти на характера - оптимизъм или песимизъм например, със сигурност могат да повлияят достигането на точно това настроение. Колкото и неясни да са генетичните предпоставки за щастие, доказано сигурно е, че темпераментът е вроден. Означава ли това, че ако детето ви нетърпеливо и твърде чувствително по природа, шансовете му за щастие намаляват?

Съвсем не, успокояват специалистите. Дори и да е вроден, темпераментът не е константен - той е смесица от даденост и придобити умения и знания. Точно в частта с придобития опит се намесвате вие, като родители, и така повлиявате на крайния резултат - щастието.

Личността на детето се формира главно чрез връзката му с родителите, при това процесът трае до пълнолетието на детето, което означава, че имате предостатъчно време да моделирате нагласата и отношението му към света по начин, който ще му донесе повече щастие.Добави коментар