Санират градини и училища

46
Санират градини и училища

Общата стойност на проекта за София е 4.3 млн. лв

Процедурата за избор на изпълнители на мерки за енергийна ефективност в 23 детски градини и 3 училища беше обявена от Столичната община на 10 февруари. Общата стойност на проекта е 4.3 млн. лв., от които 50% безвъзмездна помощ от МФ „Козлодуй“ и 50% съфинансиране от общинския бюджет.

Обектите, които ще бъдат санирани, са ОДЗ №8, ОДЗ № 80, ЦДГ №145, ОДЗ №93, ЦДГ №99 и 51 СОУ в район „Красно село“; ОДЗ №61 и ОДЗ №65 в район „Слатина“, ОДЗ №23 и ЦДГ №133 в район „Изгрев“, ЦДГ №117 в район „Подуяне“, ЦДГ №104 в район „Оборище“ и 4 ОУ в район „Искър“; ОДЗ №75, ОДЗ №14 и ОДЗ №117 в район „Младост“, ОДЗ №10, ОДЗ №12 и ОДЗ №79 в район „Студентски“; ЦДГ №141 и 122 ОУ в район „Лозенец“, ЦДГ №16 в район „Витоша“, ЦДГ №106 в район „Сердика“, ОДЗ №7, ОДЗ №2 и ЦДГ №40 в район „Триадица“.

Проектът предвижда в 26-те детски и учебни заведения да бъдат внедрени редица мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите, сред които подмяна на дограма, топлоизолация на стени, подове и покриви, ремонт или подмяна на вътрешноотоплителни инсталации и абонатни станции, подмяна на осветлението с енергоспестяващи осветителни тела, подобряване на климатичните системи и др.

Ефектът от реализираните мерки за енергийна ефективност ще се усети още през следващия отоплителен сезон, когато в обновените детски градини и училища се очаква да бъдат постигнати икономии на енергия в порядъка на 30-40%.Добави коментар