Само един пол в училище?

156
Само един пол в училище?

Момичетата... оглупявали покрай момчетата

Дали начинът на учене е полово предопределен? И вярно ли е, че момичетата оглупяват, когато делят класната стая с момчетата? Теорията, че въвеждането на „еднополова” образователна система ще повиши качеството на учебния процес поляризира мненията в Германия - най-вече поради липсата на емпирични изследвания, съобщава радио Дойче Веле. Застъпниците й са убедени, че начинът, по който учат момчетата и момичетата, е полово предопределен, т.е. напълно различен.

Още през 1989 година в списание „Емма” се появява заглавието „От разнополовото учене момичетата стават по-глупави”. Оттогава насетне дискусията около създаването на отделни училища за момчета и момичета заема все по-големи мащаби. Една от целите на разделното учене е преодоляване на половите стереотипи. Така например момчетата вече няма да са по-добри по физика, а момичетата - по литература.Определящи са амбициите на родителите, не полът!

Това наивно предположение бива остро атакувано в научното списание „Наука” („Science“). В статия под заглавие „Псевдонауката на еднополовото образование” се казва: „Ние считаме, че разделното по пол възпитаване е грешно и често нуждата от него бива оправдавана чрез субективни или неправилно разбрани научни твърдения.” В статията се изтъква и фактът, че категорични доказателства за ефективността на образователното полово разделение липсват. За това свидетелствал изготвен от американското министерство на образованието анализ, който подлага на съмнение взаимовръзката между половата разделеност и постиженията на учениците. Анализът се позовава на различни британски, канадски, австралийски и новозеландски изследвания, които стигат до извода, че добрите резултати на разделните училища са не толкова следствие от половата хомогенност, колкото от други фактори - определящи са най-вече амбициите на родителите, както и ентусиазмът на децата при допира с "новото".

Редица учени са против въвеждането на полова хомогенност в училищата. Те аргументират с факти от областта на невробиологията. Учените отхвърлят тезата, че половите разлики, които се наблюдават при протичането на мозъчните процеси, са добре изразени още от ранна детска възраст.

На подобно мнение е германската специалистка по отглеждане и възпитаване на децата Ханелоре Фаулщих-Вийланд от Хамбургския университет. Според нея свеждането на комплексната същност на човека и неговите качества единствено до неговия пол би било „драматизиране на пола”."За" еднополовия модел

Урсула Кеселс, психоложка от Кьолнския университет оспорва твърденията от сп. „Наука”. Според нея там липсвал например един обширен научен труд от Великобритания за повишения успех на момичетата, които учели в девически училища. Кеселс разказва и за експеримент, проведен от самата нея, в който при определени занятия момичетата били отделени от момчетата. Той показал, че, когато учели физика сами, момичетата харесвали дисциплината повече, отколкото в присъствието на момчета.

Освен проблема за ефективността на двата типа училище, особено важен е и един друг въпрос: може ли ролята на училището да бъде сведена единствено до неговата образователна функция? Един от най-важните контрааргументи срещу въвеждането на половата хомогенност в образователната система е тъкмо евентуалната десоциализация на децата, тъй като тя ще ги лиши от възможността да опознаят противоположния пол и да „съжителстват” с него още от ранна детска възраст.

Само за Фейсбук феновеДобави коментар