Рециклирай своето лято!

107
Рециклирай своето лято!

Национален конкурс за ученици

С идеята за популяризиране на зелената идея и важността на разделното събиране и сред най-младите, книжарници „Пингвините” и "Геопортал", с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и спорта, организират национален конкурс за рециклиран дизайн за ученици.

Участието се осъществява в три възрастови групи – до 4-ти клас, до 8-ми клас и до 11-ти клас. Задачата е да се изработят предмети от рециклирани материали без конкретно ограничениe на материалите. Изработените прeдмети и изделия трябва да имат практическо приложение в ежедневието, като не се изключват предмети на дизайна.

Крайният продукт трябва да е изготвен предимно от непотребни в общоприетия смисъл или използвани стари материали. Допуска се използването най-много на 20% нерециклирани материали.

Повече информация за регламента и наградите на конкурса може да намерите на страницата на “Фейсбук /Рециклирай своето лято”.
Конкурсът продължава до 10 септември.Добави коментар