Правопис и проценти спъват седмокласниците на матурата

52
Правопис и проценти спъват седмокласниците на матурата

35 000 не могат да оформят графично текста на преразказа

Въпроси за правопис, пунктуация и членуване по български или умението им да изчислят проценти по математика са спънали най-много ученици на тазгодишното външно оценяване след 7-и клас. Около 33% от явилите се на изпита по български език и литература, или само 18 750 ученици, са овладели книжовните норми в основното училище и са успели да открият 12 или повече от 14 възможни грешки в текста към задача 17.

По математика под 15% от седмокласниците знаят да пазаруват разумно, тъй като по-малко от 8500 деца са успели да посочат по коя формула се пресмята цената на лаптоп след коледното намаление и увеличението й след празниците. Недостатъчно добре овладените книжовни умения си личат и от показаното на преразказа. Повече от 20 000 ученици не са успели да изкарат дори и една точка от правилното поставяне на запетайки, пълен и кратък член и изписването на думите.

Седмокласниците имат и проблем с графичното оформяне на текста. Над 35 000 ученици нямат точки по този показател за оценка. Като цяло, според МОН, по-голямата част от учениците са се справили със задачата да преразкажат частта от „Задача с много неизвестни“ от братя Мормареви от името на Досьо. Учениците обаче са допускали фактологически грешки и невинаги са писали подробно. Голяма част от учениците са срещнали затруднения при предаване на известните на героя елементи и в последователност, зависеща от гледната му точка, посочва вестник Монитор.

15 000 седмокласници не са се справили с изпълнението на дидактическата задача и нямат точки. На изпита по български език и литература учениците са се затруднили и с това да разпознаят какво внушават стиховете на Ботевата творба „На прощаване в 1868 г.“: „като брата си ще станат –/ силно да любят и мразят…“. Близо половината от тях – 46.81%, имат нула точки на задачата. Едва малко над 10% от седмокласниците са успели да изкарат 4 от максималните 6 точки на тази задача. От тях под 500 са заковали пълния набор точки.

Тази година за първи път се проверявало умението на учениците да разпознават части на речта и части на изречението. Те имали проблеми да открият от текста в първия модул степенувано наречие, относителни местоимения, да разпознаят второстепенни, еднородни или обособени части, сказуеми, подлози. Над 50% от учениците не са успели да определят и глаголната форма на посочения глагол „са останали“. Седмокласниците се ориентират сравнително добре по отношение на автори, герои, теми и проблеми в изучаваните от тях литературни произведения, сочат още анализите на МОН.

На националното външно оценяване по математика най-лесна пък се оказала задача за вероятности. С нея са се справили близо 70% от всички седмокласници. 3 от 5 деца (над 60%) не са се затруднили и при прилагането на действия с цели изрази и определяне на зависимости в правоъгълен триъгълник. Непосилно за 2/3 от учениците пък се оказва намирането на координати в точка в правоъгълна координатна система. Задачите от втората част, където седмокласниците трябва да изпишат целите решения, също са препъникамък за тях.

1/3 от тях работят по първите две подусловия на 22-ра задача, свързани с намирането на изминато разстояние с автомобил. Максимален резултат обаче получават само 4.5% от децата, а с нула точки са над 60%. Над последните две подусловия са се потили само 6.5% от всички явили се. Те са решени правилно само от децата, изкарали максимума точки на изпита по математика. Най-честата грешка на учениците било смесването на литрите гориво. С оглед на постигнатите резултати на националното външно оценяване тази година за следващата от МОН ще продължат да увеличават дела на въпросите и задачите, които са свързани с практически ситуации и казуси.

Добави коментар