Повече училищни психолози

53
Повече училищни психолози

За превенция на насилието

Повече психолози трябва да има в училищата през следващата учебна година, каза образователният министър Сергей Игнатов. Той смята, че е добре да се активизират и висшите училища да подготвят такива специалисти. "Мисля, че няма да бъде голяма финансова загуба, ако осигурим такива специалисти в училищата. Ако трябва, ще променим действащата в момента нормативна уредба", добави просветният министър.

В момента в 2 666 училища в страната работят 861 психолози, но 226 от тях не отговарят на изискванията за заемане на длъжността, информира Игнатов.

"С превенцията на насилието се занимава и междуведомствена работна група. Открихме и телефонен номер, на който децата могат да се обаждат в случай на насилие”, каза още министърът.

Игнатов съобщи, че в началото на 2011 г. за пръв път е била изискана цялостна информация от страната за състоянието на системата от училищни психолози и се е създала база данни, която ще се актуализира оттук нататък всяка година. От 1 август тази година е създадена национална мобилна група към министерството от 18 училищни психолози за превенция и кризисна интервенция в случаи на насилие. За районите, в които няма психолози, членовете на мобилната група разработват с класните ръководители и учителите планове за подкрепа на учениците в справянето им с агресията, коментира Игнатов.Коментари

Коментар: 1
училищни психолози

Училищен психолог съм от 12 години. Имам необходимата квалификация. През изминалата учебна година минах на половин щат, а тази година ме преназначиха на друга длъжност. Дават няколко часа за психолог на граждански договор - така било "изгодно" в рамките на делегирания бюджет! Всичко това при наличие на щат от повече от 15 години назад. За какво говори министъра - като всичко е в правомощията на директора, не се упражнява контрол и не се спазват нормативните документи? Къде тогава е грижата за децата? Поздрави!


  • 1

Добави коментар