Основното до 7-ми клас

78
Основното до 7-ми клас

Това гласи новият Закон за предучилищното и училищното образование

Основно образование ще се завършва след 7-ми, а не след 8-ми клас. Средното образование ще включва два етапа - от 8-ми до 10-ти клас, а вторият етап ще бъде от 11-ти до 12-ти клас. Това предвижда концепция в нов Закон за предучилищното и училищното образование.

Сегашните училища до 8-ми клас ще имат възможност, с решения на общините, да се преобразуват в училища, обучаващи ученици до 10-ти клас, когато завършва първият етап на гимназиалната степен, посочва bTV.

След приключването на първия гимназиален етап учениците, които няма да продължат веднага образованието си, след време ще могат да завършат средно образование в редовна, задочна или в дистанционна форма на обучение, каза министърът на образованието Сергей Игнатов.

След десети клас ще има национално външно оценяване на учениците и те ще получават сертификат за първа гимназиална степен.

От просветното министерство ще предложат шофьорска книжка да се взема след получено удостоверение или сертификат за първа гимназиална степен - след завършен десети клас.

Концепцията предвижда, според етапа и степента на образование, училищата да бъдат начални - от първи до четвърти клас, основни - от първи до седми клас, средни общообразователни училища - от първи до десети клас, гимназии - от осми до дванадесети клас, и средни училища - от първи до дванадесети клас.

Според своето съдържание, училищата ще се делят на общообразователни, профилирани, професионални, спортни, по изкуствата и по културата, ще има и духовни училища. Предвижда се да съществуват и специални училища, а сегашните педагогически интернати ще станат центрове за личностно развитие и творчество.

Нашият екип не е маниакален и тези, които очакват да обявим революция в училищното и предучилищното образование, ще останат разочаровани, коментира предвидените промени, каза министърът на образованието Сергей Игнатов.

Вероятно промените ще влязат в сила от учебната 2012/2013 г., след приемането им от Народното събрание.Коментари

Коментар: 4
1zqjge'"(){}:/1zqjge;9

Коментар: 3
Коментар: 2

1zqjge'"(){}:/1zqjge;9

Коментар: 1

  • 1

Добави коментар