Онлайн уроци

181
Онлайн уроци

За децата с увреден слух

Децата до четвърти клас с увреден слух могат да учат математика, човек и природа, сезони, както и различни професии в интернет. Електронният проект е италиански и е разработен за полски училища. Фондация „Тайм” е внедрила частично програмата у нас.

В Средното специално училище за деца с увреден слух в София учат 496 деца. Новата програма обаче е достъпна и за връсниците им в цялата страната, поясни Стоян Фалджийски от ф ондацията.

Представете си виртуална класна стая. Учителят на екрана преподава урока с превод на жестов език, отстрани на този екран седи текстът, който се чете от учителя и той бива симултантно подчертан, т.е. сменя му се цвета с момента, в който се изговаря думата, казват изготвилите програмата, цитирани от БНР.

Мила Вукова от Агенцията за хора с увреждания увери, че проектите на неправителствени организации получават съдействие, каквото е необходимо и на фондацията, за да изготви цялостна програма.

"Може да получи от нас финансиране до 18 000 лв., за да работи с тези деца в рамките на 6 месеца всяка година. Когато има много проекти, тези с деца винаги са приоритетни", казва Вукова.

Голяма част от хората с увреждане трудно намират работа. Миряна Мошева от Съюза на глухите призова работодателите да имат по-голяма вяра в хората с увреден слух.Добави коментар