Нови промени при приема на първокласници

319
Нови промени при приема на първокласници

В първа група за прием в първи клас, освен децата, които живеят в прилежащия район на училището в продължение на три и повече години, вече ще попадат и децата, чиито братя и сестри до 12 години учат в същото училище, независимо къде живеят

В първа група за прием в първи клас, освен децата, които живеят в прилежащия район на училището в продължение на три и повече години, вече ще попадат и децата, чиито братя и сестри до 12 години учат в същото училище, независимо къде живеят.

Няма значение през кой месец по-големите деца навършват 12 години, важно е това да става в годината на постъпване в първи клас на по-малките им братя и сестри.

Няма значение дали по-големите деца навършват 12 години през януари или декември. Има се предвид, че това трябва да става в годината на постъпване в първи клас на по-малките им братя и сестри, обясни Ели Тричкова от дирекция „Организация и контрол“ в Министерството на образованието и науката.

Целта е родителите да бъдат улеснени, като водят двете си деца в едно и също училище, посочва Дарик радио.

По думите на Ели Тричкова има конкретна причина да бъде фиксирана именно 12-годишна възраст. 12 години е възрастта, до която родителите са длъжни да не оставят децата си без надзор, ако това създава опасност за тяхното развитие. Ако кандидат-първокласникът има брат или сестра над 12-годишна възраст в същото училище, той няма да попадне в първа група за прием, но това ще му носи допълнителни точки.

Добави коментар