Недостиг на учители по английски

275
Недостиг на учители по английски

Най-предпочитаният чужд език е

Има недостиг на учители по английски език, защото този чужд език се изучава най-много в училище, но квалификацията на учителите става все по-добра през последните години. Това каза пред министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов при представянето на проектите на новите учебни програми по чужди езици за задължителна подготовка в начален и в прогимназиален етап.

Той уточни, че в някои училища има недостиг на учители по английски език, но засега системата се справяла с този проблем. Според образователният министър недостигът на учители по английски език е започнал да се преодолява, защото все повече млади хора
проявяват интерес към английската филология и към различните варианти на англицистика.

На кръгла маса днес бяха представени новите единни учебни програми от втори до седми клас за шестте основни чужди езици, които се изучават в българското училище - английски, испански, италиански, немски, руски и френски. При откриването на форума министър Игнатов отбеляза, че важна е тенденцията за "олекотяване на високата теория в полза на практиката, за да може учениците в края на седми клас да комуникират успешно на съответния чужд език".Новите учебни програми по чужди езици са съгласувани с Общата европейска езикова рамка, която предвижда в края на началния етап (в края на четвърти клас) учениците да владеят съответния чужд език на ниво А1, а в края на прогимназиалния етап (в края на седми клас) - на ниво А2.

Новост в учебните програми по чужди езици е, че граматиката се олекотява. Въвежда се и работата по проект като задължителен компонент от обучението по чужд език. Целта е да се развива инициативността, креативността, критичното мислене и въображението на учениците, обясниха авторите на програмите.

В новите учебни програми по чужд език до 60 процента ще са отделени за новите знания, а 40 процента - за затвърждаването на знанията, обясни министър Игнатов. Той отбеляза, че учители, университетски преподаватели и специалисти са участвали в написването на проектите на учебните програми по чужди езици и сега се очакват с голям интерес предложенията на всички заинтересовани страни, защото това не са окончателните програми.Добави коментар