Най-умни децата от Смолян

94
Най-умни децата от Смолян

Най-зле на националното външно оценяване се представят в Сливен

Изключително високи резултати са постигнали четвъртокласниците на Националното външно оценяване, отчетоха от Образователното министерство. Според министър Сергей Игнатов образованието на четвъртокласниците е изключително добро и отговаря на всички европейски изисквания.

„Те са много креативни и резултатите са по-добри от следващите класове по отношение на уменията за извличане на информация и правенето на умозаключения", коментира той по време на пресконференция в ръководеното от него ведомство. В Националното външно оценяване след 4 клас са се включили малко над 57 хиляди деца от близо 2 000 училища в страната.

Традиционно, най-добри са резултатите по предмета „Човекът и природата" със среден процент верни отговори 80,2%. На второ място се нарежда „Човекът и обществото" със 72,7%, следван от „Български език и литература" - 72,65%. На последно място е „Математика" - 70,9%.

Отново по традиция, по-добри резултати са получили момичетата. Като цяло, тази година четвъртокласниците са се представили по-добре, в сравнение с миналата година, но пък по-зле, в сравнение с 2007 г., когато за пръв път се провежда националното оценяване.

Зам.-образователният министър Милена Дамянова обясни, че няма драматични разлики между отделните региони. „Отличник" тук е Смолян, а най-слабо е представянето в Сливен. София-град получава сребърния медал, а на трето място по среден процент верни отговори се нарежда Благоевград.Сред най-добре представителите се училища няма софийско. В тази група попадат едно от Кюстендил, две от Варна и по едно от Пловдив и Бургас, съобщи novini.bg.

От образователното министерство посочиха, че четвъртокласниците са се справили най-добре с правописа на звучните съгласни в средата на думата - пред беззвучни съгласни. Най-затруднени са били с правописа на гласните в неударена сричка. Като цяло резултатите са съизмерими с тези от предходната година и общообразователният минимум е овладян в достатъчна степен, която да гарантира успешното обучение в прогимназията.

Засечени са грешки, които четвъртокласниците са допускали и в предишни години: недостатъчна работа за преодоляване на трудностите при овладяване на геометричния материал; недостатъчно внимание върху задачи, свързани с развитието на познавателните умния - мислене, внимание, пространствено ориентиране; недостатъчна работа за разбиране на процеси и явления, както и преобладаващи педагогически изисквания към възпроизвеждане на готови знания.

За следващата година от Министерството на образованието подготвят разнообразяване на вида задачи. Предвижда се да има повече задачи с отворени отговори, както и повече упражнения и по-сериозни текстове, за да могат учениците да покажат по-добре правописната си култура.Добави коментар