Най-известните методики за ранно развитие

109
Най-известните методики за ранно развитие

Достатъчно голямо ли е детето ви, за да приложите една от тях?

В наши дни познаваме различни методики за ранно развитие. Част от тях са по-популярни и са намерили широко приложение у нас и в чужбина. Днес ще ви припомним някои от тях и в какво се състои същността им.

Методиката Монтесори

Съгласно нея учителят, детето и средата на обучение формират т.нар. „триъгълник на обучението“. Учителят е длъжен да създаде за детето естествена среда, оформяйки учебните помещения по начин, по който те да поощряват независимостта, умерената свобода, а също така и усещането за ред.

Група от деца на различна възраст е важна отличителна черта на методиката. По-малките деца учат от по-големите. Тази взаимовръзка отразява реалния живот, в който хората работят и общуват с хора от всички възрасти и с различни способности.

Методика Береславский

Тази система е намерила широка популярност в наши дни като методика за самостоятелно ранноразвитие. Тя позволява на съвсем малки деца – на възраст 1,5-2 години, да се учат да четат и пишат, а също така да мислят логически и да вземат решения.

Методика Доман

Първоначално е разработена, за да помага да се развиват възможностите на деца с увреждания на мозъка посредством програма от интензивна умствена и физическа стимулация. От 60-те години на 20 в. методиката се прилага и при възпитанието на здрави деца.Съгласно Доман периодът от раждането до 6-ата година за децата е решаващ по отношение на обучението и развитието на вътрешния потенциал.

Методика Зайцев

Най-утвърденото учебно пособие по методиката на Зайцев са едноименните кубчета. Те може да бъдат прилагани у дома, а и в детската градина.

Пособието представлява различни по размери и цветове кубчета, на които са изобразени срички. Заниманията с кубчетата позволяват на децата на възраст поне 3 години бързо да се научат да четат, а на децата, навършили 1 години, активно да говорят.

Методика Ибука

Друга популярна в наши дни методика за ранно развитие. Според създателя й не бива да се стремим да създаваме гении. Всички хора, при отсъствието на физически недостатъци, се раждат с еднакъв потенциал. След това започват да се делят на умни или глупави, вежливи или агресивни – зависи от възпитанието.
 Добави коментар