Насилието е отговор на насилие

156
Насилието е отговор на насилие

Страшно е, когато дете започне да върши насилие

Най-лошата и най-тежката психологическа последица от насилието над дете е, когато то самото започне да върши насилие над другите. Обикновено насилието предизвиква в детето понижаване на цялостното му усещане за ценност като човешко същество. То губи самоуважение, не се приема, губи обичта към себе си и към другите.

Това каза изпълнителният директор на сдружение "Институт по социални дейности и практики" Надя Стойкова, която обясни за така наречения "синдром на разтърсеното бебе" - нещо, за което ние в България почти не говорим и не познаваме добре. При него бебето се разтърсва, за да спре да плаче. Но поради това, че всъщност то не е укрепнало физически, мозъкът се разтърсва в черепната кутия.

Това предизвиква допълнителни травми, които могат да настъпят, по-късно да бъдат диагностицирани. При някои от случаите може да настъпи и смърт на бебето или да се образува хематом, който да засегне областта на слепоочието, което може да доведе до слепота или обездвижване. Много малко родители знаят това.

По-голяма част от родителите със загриженост, с топлина отглеждат бебетата си, но понякога и те самите не успяват да овладеят гнева си и това причинява проблеми, заяви Стойкова. Тя каза прад Фокус, че напоследък има случаи на малки деца, които са много тежко малтретирани физически – с изгаряния, с връзвания, бой с колан.

По думите й насилието засяга всички и е разпространено в различни слоеве на обществото. „И интелигентни, високообразовани, и не чак толкова високообразовани посягат сексуално над децата в различна степен. По отношение на физическото насилие наистина тежките форми на насилие може би са по-достъпни и по-лесно се откриват там, където хората са по-социално слаби, с повече житейски проблеми и трудности”, допълни Надя Стойкова.

Според нея най-уязвимата възраст е тази между 0 и 3 години, в която децата не могат да говорят за насилие. „Те дори не могат да разкажат, ако то се случва. Освен това, пълната власт над децата наистина е в ръцете на родителите, на близките или на тези, които ги отглеждат”, каза Стойкова. насиДобави коментар