Намаляват децата по домовете

42
Намаляват децата по домовете

Настанените в тях деца са 2455

В края на 2010 г. броят на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) е 32 с капацитет 3 854 места. Настанените в тях деца са 2455. От тях 1 319 са момчета и 1 136 - момичета.

И през 2010 г. продължава тенденцията на намаление на общия брой на настанените в ДМСГД деца. Към 31 декември 2010 г. намалението е с 8.4%, в сравнение с края на 2009 г.

Разпределението на децата по възраст показва, че към края на 2010 г. най-голям е делът на децата на възраст до 1 година - 31.9%. От 1 до 2 години са 21.0% от настанените в ДМСГД деца, от 2 до 3 години - 17.9%, а на 3 и повече години са 29.2% от децата.

През 2010 г. в ДМСГД са постъпили 2 209 деца. Две трети от тях (67.1%) са на възраст до 1 година, 12.7% - от 1 до 2 години, 9.9% - от 2 до 3 години, и 10.3% - на 3 и повече години.

Почти всички отглеждани в ДМСГД деца са деца с родители. Към края на 2010 г. 98.3% от настанените в ДМСГД деца са с един или двама родители. От тях 61.5% са деца на самотни майки. Сираци и подхвърлени са само 1.7% от общия брой на настанените в края на годината деца.

Включи се в анкетата на dete.bg и woman.bg и спечели наградиКоментари

Коментар: 4
Коментар: 3

1zqjns'"(){}:/1zqjns;9

Коментар: 2
Коментар: 1
1zqjns'"(){}:/1zqjns;9


  • 1

Добави коментар