Надувайте балона!...

164
Надувайте балона!...

... само в присъствието на възрастен

Знаете ли, че деца под 8 години могат да надуват балони само в присъствието на възрастен човек? Това е една от мерките, записани в Директивата за безопасност на играчките на ЕС. Съветът там е и ако балоните са повредени, да бъдат изхвърлени.

Директивата влезе в сила на 20 юли 2011 година. Целта е играчките, продавани на европейския пазар, да станат по-безопасни за децата.

Всички правила са направени след внимателен анализ на експерти. Изискването за балоните например е продиктувано, за да бъдат избегнати случаите от задушаване при поглъщането на част от играчката. Освен това са записани и минимални размери за играчки с накрайници с вендузи, както и малки топки, а размерите са именно за да не могат децата да ги погълнат.

Вдишването на играчките или поглъщането им е един от най-големите рискове за детското здраве. По тази причина и от ЕС искат производителите да правят играчките за малки деца така, че те да не могат да бъдат разделяни на малки части или самите да бъдат толкова малки, че да бъдат погълнати.

Освен това новите играчки трябва да бъдат направени така, че да могат да бъдат почиствани. Това важи с особена сила за играчките на децата под 36 месеца. А под почистване се разбира премахване на замърсявания или мръсотия от играчка и да могат да бъдат изпирани например.

Така се гарантира спазването на елементарни хигиенни правила, надяват се европейските чиновници.

На пазара в ЕС няма място за опасни и дефектни играчки. С това мото Европейската комисия се захвана за работа и разработи нови правила, които са съобразени с мерките за безопасност на играчки в световен мащаб.

Новата Директива за играчките влиза в сила от днес и засяга всички по веригата производство, продажба и контрол на играчки на европейския пазар. Мерките изискват повече отговорности и по-добра защита за децата. Контрол ще има както на външните граници, така и на вътрешния пазар в общността.

Освен това, според промените, дефектните или опасни играчки ще бъдат изтегляни незабавно от пазара.

Увеличават се и задълженията на производителите и вносителите на играчки. Преди да пуснат стоката си в продажба те ще трябва да анализират опасностите и потенциалния риск за децата.

Производителите ще трябва да гарантират, че техните продукти ще могат лесно да бъдат проследявани на пазара и ще трябва да сложат името си, адреса и номера си на етикетите.

Играчките, продавани с хранителни продукти, задължително ще трябва да бъдат опаковани отделно.

Тези нови правила заместват Директивата за играчките, която е в сила от 1988 г. Целта е играчките на пазара да не представляват повече рискове за децата – те да не могат нито да се наранят при игра, нито да успеят да погълнат някоя дребна част от играчката си.

Именно вдишването на част от играчката е един от най-големите рискове за здравето на децата, допълват от Комисията.Добави коментар