Над 240 000 деца у нас са прекратили образованието си

26
Над 240 000 деца у нас са прекратили образованието си

Най-голям е бил броят на напусналите образование българчета през учебните 2002/2003 и 2003/2004 години

За последните десет години у нас по различни причини са напуснали задължителното си образование над 240 хиляди български ученици, сочат данни на националната статистика.

Най-голям е бил броят на напусналите образование българчета през учебните 2002/2003 и 2003/2004 години - по над 31 хиляди. За миналата учебна 2011/2012 г. при общ брой на учащите от близо 758 хиляди са напуснали образованието си 18 450 българчета.
Анализ на Евростат за образованието в ЕС-27 отчита тенденцията, че приблизително едно на всеки седем деца в Евросъюза прекратяват обучението си по-рано от обикновено и това оказва значително влияние на икономиката и обществото в Евросъюза. Като цяло страните в ЕС предлагат 10-12 годишно задължително образование, което започва на пет, шест или седемгодишна възраст в различните страни членки.

Най-продължителен период на задължително образование се предлага в Унгария и Холандия - по 13 години, сочи европейската статистика. По данни на Евростат броят на учениците в ЕС на 7-годишна възраст през 2010 г. е бил 5.2 милиона, което се равнява на 92 на сто от всички 17-годишни деца в ЕС - или близо 8 на сто на тази възраст са напуснали задължителното си образование, допълва БТА.

У нас статистиката отчита, че през 2011/2012 г. в гимназиалния курс са се обучавали около 280 хиляди младежи, като над 6 000 от тях са напуснали обучението си - 1 660 поради нежелание да учат, над 3 100 - поради семейни причини, и над 900 младежи са заминали в чужбина.Добави коментар