Момче или момиче

213
Момче или момиче

Защо се развиват различно

Чисто физиологично, мозъкът на момчетата и момичетата се развива по различен начин.

При момчетата развитието на мозъка започва от задния му дял (отговарящ за двигателните процеси), а предният му дял (отговарящ за мисловните процеси) се развива по-късно.

При момичетата процесът протича в точно обратния ред. Така че момчетата придобиват нужните двигателни умения преди да могат да ги обмислят и осъзнаят смисъла им, докато момичетата развиват първо мисловните и говорните си умения.

Това обяснява и различните стилове на учене при двата пола в по-късна възраст.Коментари

Коментар: 2
yiHFByCSrctbQXDy

The forum is a brighter place thanks to your posts. Tnahks!

Коментар: 1
IdCTKbYEFKCSavgoFwD

That saves me. Tkahns for being so sensible!


  • 1

Добави коментар