Моето първо работно място

416
Моето първо работно място

Около 50 000 деца са експлоатирани от работодатели

Всички ученици от 12-ти клас ще учат за трудовите и осигурителните права в часовете на класния ръководител. Обучението ще се провежда за първи път през тази учебна година, съобщи председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ Янка Такева.

Идеята за проекта е дошла от световната кампания за намаляване на експлоатацията на детския труд, тъй като „около 50 000 деца у нас са експлоатирани от различни работодатели“.

СБУ е подготвил помагало за класните ръководители на 12-ти клас, наречено „Моето първо работно място“, по което те могат да преподават. В него се съдържа информация за това как се постъпва на дадено работно място, за работното време, за регламентираните почивки и отпуски, за трудовите договори и професионалната квалификация, за работните заплати.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че е имал среща със 120 ученици от Стара Загора, на която много от тях са съобщили, че са работили на морето през лятото като сервитьори и бармани - без трудов договор или без да им се заплати част от изработения труд.

Обученията са по проекта „Моето първо работно място“, който ще се осъществява заедно с Министерството на образованието, младежта и науката, с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт“.Добави коментар