Когато детето не говори

250
Когато детето не говори

Какво да правите

За някои деца проговарянето е лесен и естествен процес, за други обаче той е свързан с известни затруднения. Детето ви може да проговори по-късно, да говори по-бавно и неясно. Нищо от това обаче не бива да ви притеснява излишно - дори и по-трудно (и бавно), детето ви ще говори идеално, когато е готово за това. Междувременно е добре да знаете:

• Някои деца опитват да компенсират затрудненията си с говоренето с физически знаци и „сигнали”, които да ви покажат какво искат да кажат. Това означава, че комуникация все пак има и е добре да се стараете да я разбирате и да й отговаряте, а това не е никак трудно - детето ще ви дърпа за ръката, когато иска да бъде носено или ще показва с пръст какво иска. Ще е полезно за детето ви да „обличате” в думи показаното от него, давайки му пример какво би могло да каже само.

• Обикновено децата, които проговарят по-късно, са много добри по отношение на разбирането и са в състояние да изпълнят наистина сложни напътствия. За да проверите дали вашият случай е такъв, наблюдавайте как детето подрежда играчките си или колко сложна ваша молба е в състояние да изпълни (да донесе нещо от другата стая, например). Целта на това упражнение е по-скоро за ваше успокоение - дете, което проговаря късно, няма проблем с разбирането, мисълта или логиката, за което вероятно се притеснявате.

• Дори и детето да не ви отговаря, важно е вие да не се отказвате да му говорите и четете. Това ще го успокои и ще подпомогне друга основна функция на говоренето - социализирането и насладата от него.Добави коментар