Кога ще е първото класиране за яслите и градините в София?

43
Кога ще е първото класиране за яслите и градините в София?

Свободните места за прием през учебната 2021/2022 г. в детски градини и ясли в София ще бъдат обявени на 29 март

Свободните места за прием през учебната 2021/2022 г. в детски градини и ясли в София ще бъдат обявени на 29 март. Първото класиране ще се извърши на 14 май, съобщиха от дирекция "Образование" към Столичната община. Приемът ще се извършва по новата наредба на общината, която бе приета през декември 2020 г.

С нея бе въведена уседналостта като основен критерий. Най-много точки ще се дават на децата, чиито родители имат постоянен адрес в София над 3 години – 4. За родителите с адрес от 1 до 3 години точките са 3, а за тези с 1 година – 2.

В случай че родителят е само с настоящ адрес в града, се дава по една точка по-малко – съответно 3 т. при над 3 години временна регистрация, 2 т. при настоящ адрес в града последните между 1 и 3 години и 1 т. при по-малко от 1 година. Работещите родители и студентите ще събират по 2 т. за прием на децата си. Близнаците и децата с разлика до 2 години ще получават бонус от 1 точка.

Най-силен от социалните критерии е за сираците – 7 т., следвани от полусираците – 6 т. Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70% - 4 т. Толкова точки се полагат и на малчуганите с един неизвестен родител. За децата в приемните семейства и осиновените ще се дават 3 т. Допълнителната точка, която се даваше за прием в първа група на деца, посещавали самостоятелни ясли, отпада от 1 март 2023 г.

Добави коментар