Кога се формира самооценката на детето ви?

371
Кога се формира самооценката на детето ви?

Към 3-ата година? Към 4-ата или към петата?

В хода на изследвания учени успяха да установят на каква възраст децата формират самооценката си.

В изследването взели участие 234 деца на възраст до 5 години. Такава група деца – с толкова невръстни участници, се прави за първи път в историята.

На децата били зададени няколко въпроса, свързани с техните силни и слаби страни.

Любопитно за учените било удоволствието, с което децата разказвали за това какво обичат да пеят, да учат или пък да бягат.

Сред задачите пред децата присъствала такава, в която се изисквало определени прилагателни да бъдат отнесени към самите деца. Всяко дете трябвало да каже дали се отнася до него, или не прилагателно като „весел”, „интересен”, „добър”, „лош” , „алчен” и т.н.

Резултатите от изследването показват, че децата на възраст 5 години успешно формират самооценката си. Дори и да не го осъзнават ясно какво означава това.

„Самооценката играе огромна роля в процеса на формиране на социалните връзки с другите хора. Нашата работа е да демонстрира колко важно е детството на децата, а именно първите пет години за бъдещия им живот”, обяснява един от авторите на изследването.

Учените смятат да продължат наблюденията и експериментите, тъй като им е люботно да разберат как самооценката от 5-годишна възраст повлиява развитието на децата в училище, а също така и здравето им.Добави коментар