Кога да пуснем детето на градина?

1139
Кога да пуснем детето на градина?

Отговорът на психолози

В някои детски градини работят яслени групи, които приемат деца в съвсем ранна възраст – от 10-месечна възраст нагоре.

Правилно ли е да изпращаме чедото си в ръцете на възпитателите толкова рано?

Психолози казват, че не.

Първо, защото на толкова ранна възраст детето още не може да се обслужва и не може да заяви ясно какво го безпокои. А това може да провокира неблагоприятни последствия.

Поради това психолозите смятат, че е препоръчително децата да се пускат на градина на 3-годишна възраст и дори при навършени 4. Тази тяхна препоръка се обяснява с факта, че на 3-годишна възраст детето вече не се бои толкова да стои без майка си. Освен това то е усвоило известни навици за самообслужване и в повечето случаи говори добре.

На тази възраст също така детето започва да се учи и активно да взаимодейства със своите връстници.На 4-годишна възраст децата от играта с приятели започва да извлича истинско удоволствие и се справя все повече в комуникацията с тях.

Важно е да се отбележи, че като начало е препоръчително детето да се пуска на градина за половин ден.

Някои психолози дори съветват периодът постепенно да се увеличава – стартирайки от един час и достигайки до седем, осем или девет часа.


Добави коментар