Какво вижда новороденото?

677
Какво вижда новороденото?

На 2-месечна възраст то вече фокусира по-добре

Възможно е да чуете мнение, че веднага след раждането детето не вижда нищо и не чува нищо, че тези функции се развиват с течение на времето. Това не е точно така.

Днес ще поговорим на тази тема и ще разберем кога новороденото дете започва да вижда.

Способността да се вижда е вродена. Повечето деца непоследствено след раждането виждат размазано, сякаш пред тях има мъгла.

Зрението им постепенно се адаптира към новите условия. Така ще видите как дете се интересува от светлината и рядко намира повод да отвори очи.

Разбира се, има периоди от време, в които прекарват часове с отворени очи. Техният поглед изглежда доста любопитен.

Особености на зрението на новороденото дете

1/ Какво вижда?

След раждането детето е способно да реагира на наличието и на отсъствието на светлина.

През първия месец вижда размазано, но умее да различава едри предмети. След това започва да следи преместващ се в пространството предмет и дори следи движението на своите родители.

На 3-4-месечна възраст детето вече следи с интерес и за по-дълъг период от време движещи се играчки.

На 6-месечна възраст то наблюдава по-дребни предмети и ги възприема като „свои”.

2/ Какво обича да гледа детето

Повечето новородени деца обичат да разглеждат лицата на своите родители. Особено любопитство изразяват към лицето на своя баща, тъй като то е по-изразено – има по-ясни черти, брада, мустаци и т.н.

Новородените бебета също така обичат да гледат черно-бели мотиви, фигури и снимки.

3/ Как виждат новородените

През първата седмица те отделят по 3-4 минути на един обект.

На 2-месечна възраст вече фокусират по-добре, погледът им остава фокусиран за по-дълго време и дори леко проследява.

На 4-месечна възраст детето може добре да фокусира погледа си върху предмет.Добави коментар