Какво да правим, ако детето ни краде

983
Какво да правим, ако детето ни краде

На първо място не изпадайте в паника

От портфейла ви започват да изчезват пари, а в детската стая се появяват чужди играчки? Сблъсквайки се с детската кражба, родителите понякога не съумяват да реагират правилно и дори изпадат в паника. Нали детето е истински ангел? Кражбата срива този образ на невинност.

Причини детето да краде:

1/ Нисък самоконтрол
2/ Неудовлетворени потребности
3/ Липса на внимание
4/ Начин за самоутвърждаванеКак да реагираме?


1/ Останете спокойни. Дори детето ви да е взело чужда вещ, това не означава, че в бъдеще ще кривне от пътя на закона и ще се окаже зад решетките. Оценете постъпката му като грешна, но задължително трябва да бъде коригирана.

2/ Не обвинявайте детето на висок глас и без доказателства. Чуйте неговата страна и разберете защо се е стигнало до взимане на чужда вещ.

3/ Ако видите в портфейла си, че са взети пари, които след това откривате у детето, ситуацията е достатъчно ясна. Попитайте го обаче как са попаднали у него. Възможно е да сте изпуснали банкнотата у дома. Поговерете с детето по въпроса.

4/ Установете дали вашето дете знае що е то кражба и че не бива да се взимат току-така чужди вещи. Добави коментар