Как да научим детето да се справя с трудностите

194
Как да научим детето да се справя с трудностите

Като отстъпим леко назад

Чърчил е казал: „Успешният човек – това е този, който се движи от един неуспех към друг без да губи ентусиазъм“. Казал го е просто и красноречиво.

В наши дни доброто образование не гарантира стабилност и успех. Светът умее да се променя с броени часове. Тогава как да възпитаме у детето удивителното качество да не се бои от промените, да не го възпират неуспехите и да се изправя след всяка загуба?Като позволите на детето си да прави грешки и да ги поправя само.

Как реагират повечето родителите? Чрез забрани и обиди. А защо не пробвате да попипате детето си: „Какво смяташ да правиш? Все пак двойката трябва да бъде поправена.“ Отговор като „Не знам“ не се приема. Нека детето помисли. Не бива да разчита на вашата помощ. Трябва само да реши коя е следващата му стъпка.

Детето не иска да си учи уроците?
Оценките трябва да са на ниво. Нека детето се замисля върху въпросите – какво да напише, как да съумее да си напише домашното в междучасието, как да помоли за помощ съученик, как да поддържа лоялни отношения с учителите. Живеем във време, в което успешната комуникация съставлява 80 % от успешния бизнес.Запишете детето си на спорт
Запишете го в такъв отбор, в който съревнованията са нещо типично. Нека да има сериозни игри, където едни са победители, а другите – победени. Нека се научи да приема загубите. Т.е. да се научи да се изправя след падане. Това умение ще му е необходимо в бъдещия живот, където със сигурност ще има падания и ставания много пъти.

Ако детето ви се удари в масата, не го утешавайте с думите: О, каква лоша маса. Сега ще я посъветваме повече да не те удря. Тези думи карат детето да мисли, че масата е виновната в случая. Така цял живот детето ви ще търси грешките у другите.

Детето ви се е сбило с други деца в училище? Не бързайте да бягате при директора, дайте възможност на детето само да реши конфликта. Подскажете му, попитайте го какво му липсва, за да разреши спора. Може би трябва да се запише в отбора по самбо? Обидило се е, защото са го нарекли „дебел“? Помогнете му да влезе във форма.Каквато и да е ситуацията, помощта ви трябва да е достатъчна, но не прекалена. Тогава детето ви ще привикне само да разрешава спорните ситуации, а това ще го направи устойчив. Детето ви ще умее да се адаптира към различна среда, при всякакви обстоятелства.Добави коментар