Как да мотивираме детето да учи

904
Как да мотивираме детето да учи

Първият учебен ден наближава

Новата учебна година наближава. Възниква актуалният въпрос за всеки родител – как да събуди интерес у детето към знания.

Често родителите на деца в училищна и предучилищна възраст се сблъскват с проблема с отсъствието на желание да се учи. Поради това е необходимо да се открие правилната мотивация във всеки един случай. Именно тя може да запази интереса към нови знания.

1/ Хвалете детето

Важно е всяко дете да знае, че усилията му не остават незабелязани за родителя. Ако то чувства подкрепа и грижа от страна на близките хора, то осъзнава колко важно е сериозното отношение към ученето. Затова препоръчваме да хвалите детето за старанията му.

2/ Помогнете на детето, когато нещо му изглежда сложно

Ако детето има трудности в ученето, отнесете се към този проблем с любов, разбиране и съчувствие. „Помогни“ и „направи вместо мен“ са две различни неща. Запазете златната среда – не бива да пишете домашното на детето, но да го оставите без отговор в труден момент също не е решение.

3/ Заобикалящата среда трябва да стимулира детето за успехи

Интересен факт: заинтересоваността към ученето у детето се проявява, когато е замесено неговото самолюбие. Например – Аз мога да чета също толкова добре, колкото и Петър.

Когато детето учи в клас, чийто успехи са слаби, то няма да има мотивация да учи повече.

4/ Не сравнявайте детето с другите

Вашето дете е личност, която има своите силни и слаби страни. Винаги ще се намерят деца, които са по-добри в нещо от него. Това не е повод да сравнявате. Затова е препоръчително да откриете кои са увлеченията на вашето дете и развивате именно тях.

5/ Развивайте самоконтрол у детето

Понякога децата правят грешки, тъй като са невнимателни. Научете детето да проверява задачите, след като ги реши. Когато има по-малко грешки, това е мотивация за постигане на повече успехи.Добави коментар