Изоставените деца

40
Изоставените деца

Над 2000 бебета са оставени от родителите си през 2010 г.

Бебетата, които са били оставени от родителите си в домове за отглеждане на деца през 2010 год. са били 2209, съобщи Марияна Банчева от Национална мрежа за децата (НМД). Сираците са били 1.7 на сто от тях.

До момента 935 са утвърдените приемни семейства в страната, а 800 деца са настанени в подобни семейства.  Предвижда се до края на 2013 год. приемните семейства да станат 1400, като 1400 ще бъдат и децата, настанени в тях.

Според председателя на Националното сдружение на сираците в България Никола Георгиев е нужен закон, който да възпрепятства изоставянето на деца от майки, които нямат обективни причини за това. Георгиев призова Агенцията за закрила на детето, социалното министерство и други институции, ангажирани с проблема, да улеснят процедурата по осиновявания, която по думите му, от години е тромава и често придружена с рекет.

НМД е организирала няколко срещи в страната с родители, учители и социални работници, на които са били обсъждани новите текстове на проекта за Закон за детето. Организацията предлага възможността за разсиновяване на дете да отпадне изобщо от проектозакона. До 30 ноември ще продължат обществените обсъждания на проекта, а след това НМД ще участва във всички нива, на които той ще бъде дискутиран - в Министерски съвет и в парламента.

Едва 13% от българите биха станали приемни родители, макар че 90% от тях знаят какво е приемна грижа. Основните мотиви за резервите на хората към тази алтернативна форма за отглеждане на деца се крие в сериозната отговорност и ангажиментите, които произтичат за приемния родител и наличието на собствено семейство.

Финансовите мотиви също са отбелязани като сериозен стимул, като всеки четвърти от изразилите готовност да станат приемни родители, го извежда като основен фактор. Професионалните приемни родители получават заплата. Тя е 130% от минималната работна заплата за страната, която се равнява на 351 лв. за едно дете и се покачва в зависимост от броя на отглежданите в семейството приемни деца.

В момента в България 6333 деца живеят в социални домове, а над 2000 деца се изоставят годишно в домове за бебета, като близо 1000 веднага след раждането им.

През април 2011 г. фондация „За Нашите Деца" откри 24-часова национална телефонна линия- 0700 188 22 (на цената на един градски разговор), която отговаря на всички въпроси на граждани по темата за приемната грижа.Добави коментар