И яслите в информационна система

85
И яслите в информационна система

Това предлага заместник-кмет на София

Детските ясли в София да бъдат включени в информационната система за обслужване на детските заведения на столицата, предлага зам.-кметът Албена Атанасова.

В момента в информационната система са само общинските ОДЗ и ЦДГ. В София има 26 самостоятелни детски ясли, които също трябва да станат част от системата, предвижда докладът на зам.-кмета, който е качен на интернет страницата на Столичния общински съвет.

В него Атанасова припомня, че специализирана работна група изработи Правила за приемане на деца в ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини, като въведените общи и социални критерии позволяват отчитането на нуждите на различни групи деца и родители.

Целта е да се осигури по-справедлив начин на прием на децата.Добави коментар