Хрупат плодове в училище

115
Хрупат плодове в училище

123 000 деца получават пресен плод всеки ден

При първия прием по схемата „Училищен плод" бяха одобрени 297 кандидати. Близо 100 000 деца от 714 училища от вчера получиха плодове и зеленчуци до края на първия учебен срок. Схемата следва политиката на ЕС за подобряване на общественото здраве и предотвратяването на социално значими болести.

Бенефициентите от двата приема са общо 442. За учебната 2011-2012 г. 955 учебни заведения се включиха в европейската програма „Училищен плод". Предстои разглеждането на подадените за втория прием 138 заявления. Очаква се още 241 учебни заведения с над 23 000 деца да се включат в програмата през втория учебен срок.

„Училищен плод" се прилага на територията на цялата страна в рамките на учебната година и обхваща децата от детските градини до учениците от ІV-ти клас. Финансовата рамка на схемата е над 3.6 млн. лв. Финансирането е по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. ДФ „Земеделие" ще изплаща финансова помощ за извършени до 40 доставки.Добави коментар