Етапите в речта на детето от 1 до 3 години

1100
Етапите в речта на детето от 1 до 3 години

Звуци, думи и изречения

Основни етапи в развитието на речта

12 месеца

- Детето съзнателно използва една или много думи – може да става дума за фрагменти от думите. В различни ситуации една и също дума може да има различни значения. Например, „мама“ детето може да произнесе, когато види майка си или когато назовава майка си.
- Детето разбира прости инструкции като пий, яж, ходи, лежи. Може да посочва познати думи на картинка.
- Речниковият запас на детето съставлява 5-6 думи. На този етап детето вече осъзнава социалната значимост на речта.

18 месеца- Речниковият запас на детето рязко се увеличава до 20-30 думи.
- Основният запас от думи се състои от съществителни.
- В речта на детето могат да бъдат доловени неосмислени повторения на чути думи или фрази отново и отново.
- Детето започва неосъзнато и емоционално да говори на бебешки език.
- Детето вече започва да посочва части от тялото си.

21 месеца

- Детето вече може да показва поне 3 части от тялото си.
- Използва фрази от две думи като „Мамо, дай!“
- Увеличава се количеството на думите, които умее да произнася правилно.
- Детето започва да задава кратки въпроси като „Къде е мама?“, „Кой?“
- Речниковият запас на детето се състои най-малко от 20 думи.

24 месеца

- Детето може да назовава няколко предмета от обкръжаващата го среда.
- Натрупва се пасивен и активен речников запас.
- Речниковият запас нараства до 150-300 думи.
- Формират се първите граматически навици: детето следва правилен строеж на изреченията.
- Развива се умение да се използва поне един предлог: в, под, на.
- Детето започва да изразява собствените си желания с помощта на звуци, жестове, мимики.
- Съгласието и несъгласието се изразяват чрез „да“ и „не“.
- Все още неумело се контролира силата на гласа.
- Детето може да използва няколко местоимения: аз, ти, тя, ние, но част от тях използва неправилно.
- Започва употребата на местоимения – мой, мое, мои.
- Детето все повече съумява да посочва различните части от тялото си.
- Детето може да произнася звуците – б, м, ф, в, т, д, н, к, х и г.
- Пропуска често в речта си звуци като с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р и л.30 месеца

- Детето използва местоимения – аз, ти, ние, на мен.
- Разбира значението на думата „едно“ и последователстта „един-два“.
- Детето различава значението на действията на околните – „покажи кой седи“.
- Речниковият запас нараства до 400 думи.
- Детето често произнася думи, заменяйки един звук „кола“ – „пола“.
- Започва произнасянето на звуците с, з и л.
- Все по-правилно се използват предлозите.
- Детето започва да задава все повече въпроси правилно.
- Може да се обръща към възрастен човек с молба или оплакване.

36 месеца

- Детето започва да използва множествено число на съществителните.
- Умее да използва глаголите правилно и в минало време.
- Умее правилно да използва повечето предлози и съюзи.
- Знае основните части от тялото, може да ги назовава и показва.
- Запасът от думи нараства до 1000 думи.
- Детето различава пола си, възрастта и името.
- Разбира, когато му се четат приказки и разкази.
- Детето умее да води беседа и свързано да разказва прости събития.
 Добави коментар