До 28 деца в групите в градината

80
До 28 деца в групите в градината

В момента максималният брой на децата в яслените групи е 18, а на целодневни и полудневни групи – 23

До 28 хлапета ще могат да бъдат приети в групите на целодневните и полудневните детски градини. Това предвиждат промените в наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикувана за обществено обсъждане, съобщава вестник Монитор.

В момента максималният брой на децата в яслените групи е 18, а на целодневни и полудневни групи – 23. Той може да бъде завишен с до 2 деца съответно на 20 за най-малките и на 25 при по-големите малчугани. Когато броят на децата в яслените групи в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12, максималният брой на децата в яслените групи пък може да бъде завишен с още до 3 деца. Така хлапетата могат да бъдат до 23.

С предложените промени това ще се отнася и до целодневни и полудневни групи, които ще могат да приемат до 28 деца при решение на общинския съвет. Това ще става при три условия - недостиг на места в детските градини, средната месечна посещаемост на децата за три последователни месеци не е по-малка от 18 хлапета, както и да бъдат спазени здравните изисквания и да бъде налице възможност за прием на повече деца.

В мотивите е посочено, че промените са предложени във връзка с повишаване дела на обхванатите в предучилищното образование деца на възраст от 4 г. до постъпване в първи клас на 90 % през 2020 г.

Наредбата регламентира и максималния брой на учениците в паралелка в случаи на преместване над утвърдения училищен план-прием. Така децата в един клас в начален етап могат да бъдат до 25, ако паралелката е единствена в класа, и до 24, ако са няколко. От 5-и до 12- и клас пък учениците в клас могат да бъдат до 29 в клас.

Добави коментар