Детска градина тип "Монтесори"

661
Детска градина тип Монтесори

Девиз: Помогни ми да направя това сам!

Детските градини и групи, организирани на принципа на метода на Монтесори, включват деца от 2 до 7-годишна възраст. Групите се формират не според възрастта на децата, а според склонностите им. За заниманията се използват пособия и материали, разработени от Мария Монтесори и нейните последователи. Пособията развиват фината моторика и координацията на движенията, самостоятелността на децата, запозват ги с основите на смятането и родната реч, помагат за изучаването на околния свят. Важен принцип при метода Монтесори е отсъствието на каквато и да било принуда по отношение на заниманията.

Колко деца има в една група „Монтесори”?

Оптималното количество е от 15 до 20 човека. Тъй като в една група могат да бъдат както малки деца, така и такива в предучилищна възраст, необходимо е във всяка група да има по няколко деца на различна възраст.

Отличават ли се децата, посещаващи детски градини от типа „Монтесори”, от своите връстници?Едно дете, занимаващо се в група „Монтесори” не е задължително да бъде по-развито от връстниците си, посещаващи обичайната детска градина или пък възпитавани у дома. Използването на метода Монтесори не ускорява темпа на развитие на детето, а му помага да стане самостоятелно. Именно това е отразено в девиза на системата Монтесори – „Помогни ми да направя това сам!”. При избора на занимание детето е напълно свободно, може да се занимава, когато поиска и с каквото поиска. Всички пособия и материали на Монтесори са разработени с оглед на това, че децата да могат да ги използват сами. В същото време, трябва да се отбележи, че някои деца след обучение по метода Монтесори изпитват определен психологически дискомфорт в традиционното училище. Поради липсата на принуда в групата, пристъпването към занимания, разчетени до минути, например, може да бъде стресиращо.

8 критерия, по които да изберем детската градина

Как са оборудвани помещенията?

Групите „Монтесори” се отличават с наличието на голямо количество развиващи игри и пособия. Има много пособия за развиване на фината моторика и овладяването на навиците за самообслужване, както и пособия, развиващи аналитичните способности и координацията на движенията. Децата разполагат и с пособия за запознаване с основите на математиката и т.н. Игрите и пособията в градините „Монтесори”, по правило, са изработени от естествени материали – предимно дърво. Но тъй като качествените пособия струват скъпо, някои групи залагат и на по-евтините пластмасови аналози.

Как е организирано пространството в детските градини?

Помещението, където се занимават децата, е разделено на пет зони – жизнена практика, сензорно развитие, математическа, езикова и космическа зона. В зоната за жизнена практика детето придобива първите си навици за самообслужване – миене на ръце, съдове, пране, чистене на предмети, слагане на копчета и т.н. В зоната за сензорно развитие на разположение на децата има занимания с материали, спомагащи за развитието на сетивата. Зоната по матемакита е снабдена с пособия за смятане, езиковата зона – с пособия за четене и писане, а в космическата зона детето изучава околния свят и получава първите си знания за физиката, химията, биологията и географията. Всяко едно дете само решава към коя зона да се насочи.

Как да научим детето да дружиДобави коментар