Бонус "ясла" отпада?

112
Бонус ясла отпада?

Възможно е посещението на общинска ясла повече да не дава предимство при кандидатстването за детска градина

Възможно е посещението на общинска ясла повече да не дава предимство при кандидатстване за детска градина, предаде БНТ. След  жалба от родител Комисията за защита от дискриминацията даде срок от 30 дни на Столична община да промени наредбата си и да премахне бонуса - 1 точка за децата, ходили на детска ясла, при кандидатстването за  детската градина. Мотивите - критерият не дава равен шанс за всички деца.

Всичко започва от жалбата на една майка, която пита комисията защо детето й е дискриминирано, като получава по-малко точки, тъй като не е било в детско заведение преди това. Експертите приемат, че жалбата е основателна и настояват да отпадне критерий №5, който дава една точка повече на дете, което вече е било в ясла поне 6 месеца, преди да кандидатства за детска градина. Този критерий съществува от две години. Столичната община вече обжалва пред Върховния административен съд решението на комисията.

"За момента няма да изпълним това решение, защото на 28 февруари ние ще обявим свободните места. Родителите в момента знаят, че тази точка съществува и всеки един родител си е изчислил точките, които ще получи," посочват от дирекция "Образования" в общината.

Дискусиите по т. нар. "бонус ясла"  в интернет-форумите не закъсняха. Критерият, според някои майки, е логичен и справедлив. Повечето родители недоволстват, че ако точката отпадне и детето им не бъде прието в детска градина, те ще трябва да напуснат работа, за да си го гледат вкъщи. Други обаче смятат, че "бонусите" са изначално неморални и дискриминационни и че за да се запази справедливото състезателно начало, трябва да се премахнат.Добави коментар