Близо 50% от децата слушат чалга

180
Близо 50% от децата слушат чалга

С 13% е намалял делът им през последните осем години

За последните осем години с 13% се редуцира делът на младите българи, които посочват, че слушат поп-фолк музика (от 54% на 41%). Въпреки това, поп-фолкът продължава и днес да е най-слушаната музика от младежите у нас. Това сочат резултатите от Национално представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).

Разлика има и в последвалите позиции на класацията на младежки музикални предпочитания. 35% през 2005 г. посочват, че слушат на второ място българска поп музика, а днес на второ място 25% от младите предпочитат рок-музика. Рок-аудиторията за последните осем години набъбва с 5% и сега възлиза на една четвърт от младите хора между 15 и 35 години, посочва Дарик.

Като негативна тенденция в младежките музикални предпочитания може да се определи свиването на дела на младите, които слушат българска народна музика - от 19% през 2005 г. на 6% през 2013 г. Като цяло прави впечатление обаче тенденцията към разнообразяване на младежките музикални вкусове през последните години. Сред младите на възраст между 15 и 18 години, най-популярен музикален жанр е поп-фолкът (слушат го общо 47.5% от тях). В тази възрастова група се слуша още рап - 18.4%, и рок - 17.7%.Поп-фолкът е предпочитаната музика и от младите хора на възраст 19-25 години - слушат я 45% от младежите в тази възрастова група. На второ място в предпочитанията на тези младежи се нарежда рок музиката (посочена от 25.3%). Поп музиката е на трето място в предпочитанията на тази възрастова група, посочвана от 16.4%.

40% от младите на възраст между 25 и 30 години посочват, че тяхната музика е поп-фолка. На второ място и тези младежи поставят рок-музиката (21% от тях я слушат редовно). На трето място с 18% е поп-музиката. При „най-възрастните млади хора" на възраст над 30 години поп-фолкът отново е фаворит, посочван като предпочитана музика от 33%, допълва Фокус. Подредбата на музикалните предпочитания в тази възрастова група не се различава съществено от горните две групи. Рок се слуша от 29.3%, а поп - от 18%.

Докато през 2005 г. младите българи посочват около 20 музикални жанра, които те слушат, в момента предпочитанията им се свеждат до около 40 жанра. Това означава, че младите търсят и намират нови музикални жанрове, разнообразяват музикалния си вкус и обогатяват музикалната си култура. Липсата на дебати с негативен оценъчен привкус по темата каква музика да слуша младежта, също способства за изграждане на по-широка музикална култура у младите хора.Добави коментар