Безплатната храна за децата със задължителен тест за пестициди

22
Безплатната храна за децата със задължителен тест за пестициди

Поне 4 от порциите през учебната година - био

Безплатните плодове и зеленчуци, раздавани в детските градини и училищата, задължително трябва да бъдат подложени на изпитване за остатъчни количества от пестициди в предоставяните плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“. Това предвижда проект за промяна на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, предложен от земеделското министерство за обществено обсъждане със срок до 1 юни.

За целта БАБХ, която контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемите продукти, сключва с Държавен фонд "Земеделие" споразумение за сътрудничество при извършването на контрола включително и изпитване за остатъчни количества от пестициди. С промените на наредбата се предлага още предоставянето на пчелен мед и биопродукти да е задължително. По схема „Училищен плод“ се предоставят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно и най-малко 4 от доставките, но не повече от 6 са на биологично произведени плодове и/или зеленчуци за учебна година от 15 септември до 31 май, е записано още в проекта за редакцията на промените.

Доставките трябва да само от пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, като най-малкото половината са от регистрирани земеделски стопани. Допуска се реализирането на не повече от 46 доставки за учебна година. На сирене и кашкавал не бива да се надвишава броят на доставките на прясно пастьоризирано мляко за съответния месец. Продуктите се раздават равномерно - средно по 2 пъти седмично, но не повече от 10 пъти на месец. Забранява се предоставяните мляко и млечни продукти да се използват за приготвяне на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно обработени продукти.Пчелният мед за децата трябва да е биологично произведен на територията на ЕС и да е закупен или доставян от оператори, вписани в съответния регистър. Освен това се изисква да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост. Допустимото количество, разпределяно по схемата, е от 12 до 15 грама на ден за дете.

Друга искана промяна е премахването на процедурата за избор на доставчик директно от учебните заведения. Предвидено е заявителите да подават заявление за одобрение в Държавен фонд „Земеделие“, в което посочват учебните заведения, за които кандидатстват. Към заявлението ще се прилагат декларации, подписани от страна на директора на всяко учебно заведение, с които се удостоверява волеизявлението за участието на учебното заведение в съответната схема.

Предлага се още директорите на училищата да имат ангажимент да осигуряват прилагането на съпътстващи мерки, за които по схемата не се възстановяват разходите, като тематични игри, викторини и други мероприятия, възпитаващи децата към здравословно хранене. Освен това те организират приемането и проверката на продуктите, които им се предоставят по схемите, документират установеното количество, качество и срок на трайност чрез съставяне на приемателно-предавателен протокол. Техен е и ангажиментът да уведомяват писмено съответните компетентни органи при констатирани нарушения от страна на доставчика.

В предлаганата редакция на наредбата е записано още, че общините могат да предоставят допълнително финансиране и да участват в прилагането на схемите като заявители - от името на учебните заведения на тяхната територия, посочва вестник Монитор.

Добави коментар