6 вълшебни утвърждения за вашето дете

347
6 вълшебни утвърждения за вашето дете

Има думи, които действат върху децата по вълшебен начин.

Има думи, които действат върху децата по вълшебен начин. Когато са във формата на утвърждения, те могат да променят живота им към добро и да ви бъдат от полза, тъй като позволяват да възпитате децата си така, че да не използвате крясъци!

Тези фрази е препоръчително да бъдат казвани от вас с думи, които отговарят на вашия начин на изразяване, и във време по ваша преценка. Най-важното е – смисълът да остава един и същи, а емоциите и мислите ви да му съответстват.

1. „Вярвам в теб”

Тази фраза помага на детето да почувства, че рано или късно, ще се сдобие с намисленото! А родителите ще чакат това да се случи колкото е необходимо, като през целия процес ще го подкрепят. Съгласете се, тази фраза звучи подобре от обичайното „Ти си длъжен!”.

2. „Никога не се отказвай”


Това утвърждение заставя човека да търси изход и от най-сложната ситуация, когато му се иска най-вече да отпусне безсилно ръце и да се разплаче. С времето детето ви ще започне да си повтаря тази фраза и в трудна минута ще я каже на самите вас.
3. „Във всичко намирай плюсове”

Детето ви трябва да знае, че дори и от най-трудната ситуация може да бъдат изведени полезни изводи. Скарал се е с приятел – може да се научи да отстъпва или пък без злоба да доказва правотата си. Скъсал си е любимите панталони – може да се научи да бъде по-внимателен или пък да шиен. Загубил е съревнование – може да се научи да приема слабите си страни и да се упражнява по-усърдно, за да стане по-добър.

4. „На кого не се случва?!”

Нека детето ви знае, че на всички се случва да сгрешат, да паднат, но след това и да станат. Детето ви трябва да разбере, че неуспехът е нещо нормално и минава. От грешните и пораженията трябва да строим мост към заветната цел. Който се плаши от грешките, никога няма да стигне там, където иска да отиде.5. „Най-важното е да не се предаваш!”

Някои деца, сблъсквайки се със спънка или неприятност казват: Не! Не искам! – обидено прекратяват борбата и се задоволяват с поражението. Например, получавайки слаба оценка в училище, прекратяват да се интересуват от предмета, по който са го получили. Обяснете на детето си, че не си струва да признава поражението. Дори от отрицателния опит трябва да бъде извлечена поука. Нека детето заобича търпението и упорството. Тогава ще му стане по-лесно да преодолява трудностите.

6. „Каквото и да се случи, аз ще съм до теб!”


Когато в живота се случва беда, необходимо е да бъдете до детето си. Да го прегърнете, да изтриете сълзите под очите му и да го защитите от несгодите. Детето трябва да е твърдо уверено, че с всички свои неудачи и греши, колкото и страшни да са те, вие винаги ще сте до него и то може да ви сподели.

Утвържденията могат не само на детето, а също така и на вас. Използвайте ги съзнателно!Добави коментар