5 игри за развиване на вниманието

7639
5 игри за развиване на вниманието

Защото всяко дете обича да играе, а за вас е важна концентрацията

Децата често са невнимателни. Предлагаме ви няколко лесни игри, с които ще тренирате концентрацията и вниманието на детето.

1/ Следим думите

В тази игра има забрана върху произнасянето на определени думи, например „аз“, „ти“, „не“ или „да“. След това родителите задават въпроси, като детето трябва да отговаря, без да нарушава забраната. Това упражнение отлично развива не само вниманието, но и попълва речниковия запас.

2/ Какво изчезна?

Родителите слагат пред детето няколко играчки. След това то затваря очи и вие взимате една от играчките и я скривате. Детето трябва да опита да познае коя вещ отсъства, как е изгелждала, къде е лежала. Тази игра развива и зрителната памет.

3/ Открий разликите

Задачата е елементарна. Родителят иска от детето да разкаже по какво се отличават сходни предмети. Например две чаши, две мечета и др.


4/ Яде се, не се яде

Тази игра може да се играе и с по-големи деца – в предучилищна възраст. В нея на детето се подхвърля топка. Междувременно назовавате храна или предмет. Детето трябва да хване топката, ако това, което сте казали, се яде.

5/ Забранена буква

Това упражнение предполага особено внимание към произнесените думи. Възрастният още в самото начало определя коя ще е буквата, която не бива да се назовава по време на игра. След това започва да задава въпроси. Детето трябва без особено замисляне да отговаря, като използва думи, в които забранената буква отсъства.Добави коментар